Euritmie – Curs de zi

 

Obiectivul primului an de curs este întâlnirea, cunoaşterea şi aprofundarea euritmiei ca artă.

Una din principalele condiţii pentru atingerea acestui ţel este voinţa temeinică pentru cunoaşterea şi transformarea de sine.

Se are în vedere ca studenţii să se confrunte cu euritmia, timp de un an, astfel încât fiecare să hotărască în urma acestei confruntări dacă vrea să urmeze în viitor calea artistică a euritmiei ca profesie. Creăm astfel posibilitatea ca această hotărâre să fie luată nu din reflectare intelectuală abstractă, ci din activitate artistică concretă; cu alte cuvinte „Prin joc spre libertate” (F. Schiller)

 

Studiul de bază al euritmiei durează 4-5 ani.

Rudolf Steiner precizează că acest studiu de bază trebuie să aibă orientare pur artistică. După încheierea studiului de bază este posibilă o specializare în domeniile:

– euritmie artistică (3 ani);

– euritmie pedagogică (1 an);

– euritmie curativă (1 an si 6 luni).

 

Notă cu privire la studiul euritmiei: În seminarul introductiv ne vom strădui ca nivelul artistic al euritmiei să fie cel atins în primul an al studiului de bază, care durează 4-5 ani. Anunţăm posibilitatea începerii unui studiu cu durata a 4-5 ani dacă este îndeplinită următoarea condiţie:

– La sfârşitul seminarului introductiv vor exista suficienţi studenţi talentaţi şi hotarâţi să studieze euritmia ca viitoare profesie.

Cine doreşte să se înscrie la un viitor studiu cu durata de 4-5 ani în vederea obţinerii unei diplome în euritmie, va trebui mai întâi sa frecventeze seminarul introductiv sau un alt curs de euritmie în urma căruia poate face dovada cunoaşterii euritmiei (prin probe) la acelaşi nivel cu cel al seminarului introductiv.

Nu este deloc suficientă o participare la cursuri de euritmie pentru amatori sau de asemenea frecventarea cursului obligatoriu din Şcolile Waldorf !!!

 

Discipline de studiu

 

Permanente:

Euritmie poetică …………………… Mariana Marincea, W. Weinzierl

Euritmie muzicală ………………… Walter Weinzierl, M. Marincea

Euritmie cu bastoane ……………… W. Weinzierl, M. Marincea, Hortensia Varga

 

Arta vorbirii, Teatru ………………… Gheorghe Aur

Antroposofie ………………………… Agenor Crisan, W. Weinzierl

Istoria Artei, Estetică ……………… Alina Serbu

Teoria Cunoaşterii …………………… Agenor Crisan

Teoria Muzicii …………………………

 

Periodice:

Gimnastică Bothmer ………………… Ion Gruia

Anatomie ……………………………… Ion Gruia

Astronomie …………………………… Hans von Florenstein-Mulder

Geometrie …………………………… Ana Comsa

Elemente de Istoria Civilizaţiei ……… Ineke von Florenstein -Mulder

Euritmie Pedagogică …………………

Studiul culorilor, Pictură …………… Constantin Marincea

Modelaj ……………………………… Mirela Câmpeanu

Flaut, cor ……………………………… Hortensia Varga

Arta scenică, costume ……………… M. Marincea, W. Weinzierl

 

Programul mai cuprinde:

– Pregătirea unor reprezenţatii artistice

– Susţinerea unor referate în care studenţii prezintă liber biografii ale unor personalităţi din domeniul artei;

Prezentarea pe scenă, în faţa publicului la fiecare sfârşit de trimestru, a rezultatelor lucrului în euritmie;

Întreţinerea casei, grădinii şi sălilor de euritmie,

 

Taxa de studiu

 

Fiind o activitate artistică absolut independentă nu căutam ajutor financiar din partea statului român.

Activităţile şi celelalte plăti trebuiesc finanţate în totalitate din taxa de studii si donaţii.

Altfel spus: retribuţia docenţilor, chiria şi întreţinerea, telefonul, corespondenţa, etc. au doar cele două surse de finanţare mai sus menţionate. Şcoala va funcţiona cât timp există suficienţi studenţi.

Din cauza situaţiei economice a României se ştie că mulţi studenţi nu pot plăti integral taxa de studii.

Docenţii stau la dispoziţia studenţilor pentru mijlocirea de contacte cu diverse fundaţii din vestul Europei, fundaţii care şi-au propus să sprijine financiar tinerii, astfel încât ei să poată urma o forma de instruire liberă. Menţinerea contactului cu astfel de fundaţii se află însă în sarcina şi responsabilitatea studenţilor.

Posibilităţile de finanţare pentru întreaga durată a studiului (ex: taxa de studiu) se vor discuta individual. Vor fi prezentate diferite căi de finanţare.

După o perioadă de probă există posibilitatea obţinerii unei burse de studiu.

 

Cheltuieli necesare traiului

Pentru acoperirea acestor cheltuieli, studenţii trebuie să se preocupe singuri de găsirea unei soluţii.

Cei aflaţi în situaţii mai dificile să nu-şi piardă curajul căci în esenţă este valabil:

“Niciodată situaţia economică a unui om nu poate să-l împiedice să-si urmeze iubirea pentru euritmie”.

“Iubirea, ea mişcă soarele şi stelele” (Dante – Divina Comedie)

Banii pot fi oricând înlocuiţi de curaj şi fantezie!

 

Atenţie!

Asociaţia Euritmia poate oferi câteva locuri de cazare pentru studenţi, pe perioada studiului, la preţuri rezonabile. Această ofertă este valabilă doar pentru studenţii cursului intensiv de euritmie.

Găsirea unei locuinţe trebuie făcută înainte de începerea cursurilor.

Pentru maxim o săptămână se pot amenaja 3-5 locuri pentru dormit, în condiţii modeste, în spaţiul aparţinând Asociaţiei Euritmia.