SCENĂ

SCENĂ

EURITMIA ARTISTICĂ

“Arta mişcării denumită euritmie […] şi-a luat punctul de plecare din concepţia lui Goethe, care susţine că orice artă este dezvăluirea legilor ascunse ale naturii care, fără o astfel de dezvăluire, ar rămâne ascunse […] Nu atât mişcările înseşi, cât mai mult intenţiile de mişcare ar putea fi transformate astfel prin euritmie în mişcări ale întregului corp. Prin întregul om s-ar reda în mod vizibil, ca mişcare şi ţinută, într-un sistem organic unic, ceea ce se petrece la nivel imperceptibil în imaginile sunetelor vorbirii şi cântatului; prin mişcarea în spaţiu şi formele şi  mişcările realizate de grupele de euritmişti, este înfăţişat ceea ce trăieşte în sufletul omului în sunetul muzical şi în vorbire. Astfel este creat, prin această artă a mişcării eurtmice, ceva la a cărui naştere au condus impulsurile ce au acţionat în evoluţia tuturor formelor de artă. Este exclus orice element arbitrar, mimic, sau pantomimic, este exclusă orice simbolizare a elementului sufletesc prin mişcare. Expresia este obţinută printr-o corelaţie interioară logică, aşa cum se întâmplă în muzică. Euritmia trebuie să conducă din nou arta dansului spre ceea ce a construit cândva, în esenţa elementului artistic, punctul ei de plecare, de care însă ea s-a depărtat de-a lungul timpului. Dar ea vrea să facă acest lucru în sensul unei concepţii artistice cu adevărat moderne, nu prin imitaţie sau doar prin simpla reproducere a ceva învechit.
(Magdalene Siegloch, EUTYTHMIE, Eine Einführung – 2001)

METAMORPHOSIS EURYTHMY-ENSEMBLE

În 2015 se înfiinţează o nouă grupă de scenă care pune în scenă o serie de spectacole pentru adulţi şi copii. Grupa e compusă majoritar din absolvenţii şcolii de euritmie promoţia 2015 la care se alătură şi câţiva dintre absolvenţii promoţiilor anterioare. Grupa susţine două mini-turnee, unul în străinătate şi unul în ţară.

ioe logo

ISIS-OSIRIS ENSEMBLE

Prima grupă de scenă care are ca membri euritmişti şcoliţi în Bucureşti îşi începe activitatea în anul 2003, când aceştia erau încă studenţi ai anului terminal de studiu. Se întreprind nu mai puţin de 10 turnee în ţară şi străinătate, cu programe în limba română şi în limba germană.

ALTE SPECTACOLE