DESPRE NOI

DESPRE NOI

euritmie laringe

SCURTĂ PREZENTARE A EURITMIEI SAU A CĂUTĂRII CUVÂNTULUI PIERDUT

O soră de scenă a dansului şi mimei, euritmia este vorbire vizibilă şi muzică vizibilă, culoare şi sculptură în mişcare. Ea s-a născut din ştiinţa spirituală antroposofică fondată la începutul sec. al XX-lea de Rudolf Steiner (1861-1925), om de ştiinţă, artist şi filosof austriac.

Euritmia este o artă! Ca artă, ea a fost chemată la viaţă de R. Steiner, începând din anul 1911/1912. Euritmia artistică a fost ocrotită şi îngrijită de Marie Steiner. Pe scenă, euritmia este la ea acasă.

Trupul omenesc este templul sufletului şi al spiritului. Acestea locuiesc templul pe parcursul vieţii omului. Sufletul plăsmuieşte vorbirea şi cântul prin intermediul laringelui, unul dintre cele mai nobile organe, căci prin poarta lui se revelează cuvântul, cuvântul originar pierdut. În euritmia poetică trupul întreg devine laringe deoarece membrele realizează în mod vizibil aceleaşi mişcări pe care le săvârşeşte invizibil laringele în timpul vorbirii.

CE ESTE EURITMIA?

Euritmia este o artă a mișcării, un dans, dar un dans diferit căci îşi propune să cultive mișcările trupului omenesc în așa fel încât acestea să devină cuvânt și cânt. Vorbirea şi cântul sunt două posibilităţi de exprimare a sufletului omenesc. În acest sens, dansând vorbirea și cântul, euritmia este „revelaţia sufletului omenesc”.

Instrumentul ei de exprimare este corpul omenesc, la care cântă sufletul, întregul trup devenind mijlocitor al expresiei artistice. Fiecare vocală, consoană şi nuanţă a cuvântului, a vorbirii, fiecare notă muzicală, interval sau acord muzical vor avea o mişcare intrinsecă revelată printr-un gest euritmic. Se revelează, prin mişcare, legităţile obiective ale vorbirii, ale muzicii şi nu impresii subiective. El se concentrează şi se străduieşte să fie în consonanţă cu forţele creatoare pe care autorul le-a folosit în momentele de inspiraţie.

În euritmia poetică trupul întreg devine laringe, săvârșind în mod vizibil aceleaşi mişcări pe care le face (invizibil) laringele în timpul vorbirii. În euritmia muzicală trupul devine instrumentul prin care euritmistul interpretează partitura, instrument la care cântă eul așa cum cântă violonistul la vioară.

Euritmia poetică este „vorbire vizibilă în spaţiu”.
Euritmia muzicală este „cântare vizibilă în timp”.

EURITMIA ÎN ROMÂNIA

Festivalul ENESCU – 3 Turnee ale Ansamblului EURYTHMEUM STUTTGART – Germania sub conducerea D-nei ELSE KLINK, în oraşele Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Tg.Mureş, Timişoara, Suceava însoţit de Filarmonica din Iaşi, dirijată de ION BACIU. În spectacolele de euritmie din acei ani au fost prezentate următoarele piese:

 • Fr. Schubert – Simfonia a VIII-a;
 • G. Fr. Händel – Concert pentru harpă şi orchestră;
 • Ch. W. Gluck – Dansul furiilor din opera “Orfeu si Euridice”;
 • F. Mendelsohn Bartholdy – Uvertura Hebridelor;
 • – Balada populară „Meşterul Manole”;
 • Dante Aligheri – Infernul din “Divina Comedie”.

Au urmat în anii 1993/95/98 alte trei turnee ale aceluiaşi ansamblu.

 • Eurythmee Chatou-Paris;
 • Eurythmie Schule Den Haag;
 • Ansamblul de Euritmie, Bucureşti, trupa “Aripi Frânte” condusă de Gail Langstroth.
 • A început predarea euritmiei în ţara noastră în cadrul Seminarului Waldorf de pe lânga Universitatea din Bucureşti, cu profesori din Germania, Franţa, Elveţia şi S.U.A.
 • primul curs intensiv de euritmie în cadrul Seminarului Waldorf din Bucureşti, 10 dintre participanţii la acest curs intensiv au urmat studiul euritmiei la Eurythmeum-Stuttgart, Germania, susţinând examenul de diploma în 1995.
 • Prima promoţie de studenţi urmează cursurile Şcolii Superioare de Artă Euritmică din Bucureşti.
 • Susţinerea diplomei de absolvire a avut loc la Eurythmeum-Stuttgart, Germania, mentor artistic al şcolii din Bucureşti.
 • din acest an la Colegiul Waldorf si şcolile Waldorf din Bucureşti, Iaşi şi Braşov euritmia a fost predată de absolvenţii români ai Eurythmeum-ului din Stuttgart.
 • Înfiinţarea Asociaţiei Euritmia, a cărei activitate este recunoscută de către Ministerul Culturii şi de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.
 • La Liceul Waldorf din Simeria se predă euritmie de către doi euritmişti care au încheiat studiul în Anglia.
 • Înălţarea unei construcţii cu două săli de euritmie, scenă şi sală de spectatori, în str. Vişinilor, nr. 17, Bucureşti, sector 2, lânga Hala Traian, Foişorul de Foc.
 • Euritmiştii români se întâlnesc pentru o activitate artistică care are ca rezultat, în aprilie, prezentarea unor spectalole în oraşele Simeria, Braşov, Iaşi, Bucureşti.
 • Se extinde predarea euritmiei şi la şcolile Waldorf din oraşele Simeria Veche, Cluj Napoca, Baia Mare, Timişoara, odată cu revenirea în tara a euritmiştilor care au încheiat studiul (specializare în domeniul terapeutic sau artistic).
 • A doua promoţie de studenţi începe cursurile la Şcoala Superioară de Artă Euritmică din Bucureşti;
 • Începând din 1999 au fost prezentate cu regularitate spectacole de euritmie pe scena Asociaţiei EURITMIA, în Bucureşti.
London Eurythmy GroupSpectacolul cu fragmente din Furtuna şi Macbeth de W. Shakespeare, organizat de As. Euritmia şi prezentat de London Eurythmy Group, la Teatrul Odeon, Bucureşti;

jan baker finch
Spectacolul “O zi din viaţa unei vulpi”, organizat de As. Euritmia şi prezentat de Jan Baker-Finch, Australia, la Teatru Odeon, Bucureşti;

euritmie egipt 1Turneul ansamblului “Isis-Osiris” format din grupa de studenţi ai anului IV la Şcoala Superioară de Artă Euritmică, Bucureşti, cu scopul dobândirii unei experienţe de scenă, cu spectacolele: „Misterul tărâmului ascuns”, drama despre misterul iniţierii îîn vechiul Egipt şi basmul „Matuşa Rumpentrumpen” (44 de spectacole în: Germania, Austria, Ungaria, România);

euritmie inanna

 • Pregătirea susţinerii spectacolului de diplomă cu piese solistice muzicale şi poetice şi prezentarea dramei „Coborârea Inannei în Infern”– Moartea şi învierea zeitei cerului, o dramă sumeriană din vremurile lui Ghilgamesh şi Enkidu. După susţinerea diplomei în Stuttgart (Germania) şi Dornach (Elveţia), au fost prezentate două spectacole în România: la Simpozionului pentru Medici Antroposofi, în loc. Maşloc (jud.Timiş) şi la Simpozionul Internaţional pentru Tineret, în loc. Simeria Veche (jud. Hunedoara).
 • În octombrie 2004 începe o muncă profesionistă în proaspăta înfiinţată grupă de scenă (Isis-Osiris Ensemble) care realizează primul turneu în România 2004 (B) octombrie-noiembrie 2004 cu spectacolul „Coborârea Inannei în Infern”.

euritmie Hibil Ziwa

 • Isis Osiris Ensemble face două turnee în Europa de Vest 2005 (A) – Germania, Austria şi 2005(B) – Ungaria, Austria, Germania, Danemarca, Suedia, Franţa, cu basmul „Tom Degeţel” şi drama mandeeană „Hibil Ziwa – Mesagerul Luminii şi Ur unicul Fiu al Întunericului”

euritmie tom degetel

 • În iulie, la „Simpozionul pentru tineret” de la Simeria Veche se prezintă drama mandeeană.

euritmie egipt

 • Isis Osiris Ensemble face în primavară un al treilea turneu în Europa de Vest 2006 (A) , cu acelaşi program ca în 2005. (basmul „Tom Degeţel” şi drama mandeeană „Hibil Ziwa – Mesagerul Luminii şi Ur unicul Fiu al Întunericului”)
 • Pentru copii se prezintă, de mai multe ori, basmul „Tom Degeţel” în sala din strada Vişinilor, nr.17 din Bucureşti;
 • În toamnă se prezintă basmul „Tom Degeţel” şi drama egipteană „Misterul tărâmului ascuns” (ambele în limba română) într-un turneu prin România. 2006 (B)
 • La şcolile Waldorf din Brăila, Rm. Vâlcea, Baia Mare, Iaşi şi Sibiu s-au ţinut de epoci de euritmie in perioada nov. 2006 – febr. 2007, cu susţinerea activă din partea d-lui Christof Wiechert, conducătorul „Secţiunii de Pedagogie a Universităţii Libere de Ştiinta Spirituală” de la Goetheanum, Dornach
 • Isis Osiris Ensemble susţine două turnee în Europa de Vest. 2007 (A) – Austria, Gemania, Elveţia,Danemarca şi 2007 (B) – Austria, Gemania, cu drama egipteană „Misterul tărâmului ascuns” (Das Geheimnis des Verborgenen Raumes) şi basmul „Noianul apelor”(Das Grosse Wasser), ambele programe în limba germană.euritmie egipt 2euritmie das grosse wasser
 • Isis-Osiris Ensemble face un nou turneu în România (mai-iunie 2008) cu două programe diferite: basmul pentru copii „Cele trei fire de păr de aur ale lui Scaraoschi” şi programul pentru adulţi având în centru fragmente din „Eumenidele” de Eschil.euritmie basmeuritmie eumenidele

 

diploma euritmie 2012
 • 100 de ani de la naşterea euritmiei.
 • Examen de diplomă Eftimia Soporan, dedicat lui Butterfly.
 • Programul este prezentat la Eurythmeum-Stuttgart, Goetheanum-Dornach, Bucureşti-RO

euritmie diploma LS

 • Termină studiul euritmiei – curs de bază încă 2 noi absolvenţi: Simona Solomon şi Loredana Mureşan.
 • Programul de diplomă se prezintă în Bucureşti, Eurythmeum-Stuttgart şi Goetheanum-Dornach.

Porumbita alba

Spectacol de euritmie pentru copii. Spectacolul este organizat de Asociaţia Euritmia în cadrul evenimentului „Porţile deschise” ale iniţiativelor antroposofice.

Zarathustra euritmie
 • O nouă serie de absolvenţi ai şcolii noastre (Felicia Baloc, Ramona-Elena Bărbulescu, Ramona Popa, Alexandru Bugnariu, Florin Roman, Flavia Tomescu) pregăteşte programul de diplomă având ca piesă centrală drama Zarathustras Sendung – Sein Kampf gegen Ahriman. Das Boese im 20. Jahrhundert. Spectacolul în limba germană este prezentat la Eurythmeum – Stuttgart.
 • Acelaşi program este prezentat şi la „Eulympiade” – Goetheanum, Dornach-Elveţia.
 • Se face un mini-turneu în Austria, Germania.

metamorphosis logo
Se înfiinţează o nouă grupă de scenă care va evolua cu o serie de spectacole pentru adulţi şi copii.

Euritmie Copila Rozelor

Noua grupă de scenă Metamorphosis pregăteşte basmul pentru copii Copila Rozelor pe care îl prezintă de mai multe ori în sala şcolii de euritmie din Bucureşti. Se face şi un mini-turneu, spectacolul ajungând la copii din Liceul Waldorf Timişoara şi Şcoala Waldorf Roşia-Sibiu.

Metamorphosis Eurytmy-Ensemble pune în scenă unfantana fermecata euritmie nou basm pentru copii: „Fântâna fermecată”

Basmul „Mingea de cleştar”mingea de clestar euritmie

soarele negru euritmie

 • Sub egida Metamorphosis Eurythmy-Ensemble se pune în scenă spectacolul teatru-euritmie „Soarele negru”.
 • Spectacolul se joacă în sala din str. Vişinilor, dar şi la Sala Rapsodia – Teatrul Principal – Lipscani, Bucureşti.

Şcoala din Bucureşti are doi noi absolvenţi (Daniela Giurgiu, Laura Pokker) care încheie studiul de bază cu prezentare programului de diplomă la Goetheanum-Dornach, Elveţia.