Euritmia pedagogică

EURITMIE PEDAGOGICĂ

Numim euritmie pedagogică euritmia practicată cu copiii începând chiar de la grădiniţă până la clasa a XII-a de liceu. Facând euritmie copilul dobândeşte o relaţie vie cu propriul trup, cu spaţiul, pătrunde cu conştienţa până în vârful degetelor și îşi dezvoltă o mișcare armonioasă. În plus imaginile poetice şi muzicale îi nuanţează trăirile, această formă de mişcare îi potenţează simţul artistic. Arta educă voinţa slabă a copilului, dezvoltă fantezia, impulsionează creativitatea și formează o gândire flexibilă. Copiii care fac regulat euritmie vor refuza să facă mişcări automate care paralizează sufletul şi lâncezesc iniţiativa, ci vor învăţa să-şi urmeze impulsul volitiv până la împlinirea acestuia în faptă.

Euritmia are deasemenea o mare importanţă socială, formele de mişcare parcurse în spaţiu cer participarea întregii clase de elevi. Copiii vor dezvolta interes pentru semenii lor, se vor adapta mai uşor în societate, vor dezvolta un spirit armonios de colaborare și întrajutorare.

Efectul binefăcător al euritmiei se arată deja după câteva săptămâni, căci euritmia are și o latură igienică. Tendinţele actuale de nelinişte (ADHD/ADS), lipsa de comunicare, tendinţele isterice sau apatice sunt treptat învinse, mai ales dacă se practică euritmia încă de la grădiniţă.