HOME


Tu, muzică a formei în zbor, Euritmie!
Sub înfloriţii arbori, sub ochiul meu uimit,
Te-ai resorbit în sunet, în linie,culoare,
Te-ai revărsat în lucruri cum în eternul mit
Se revărsa divinul în lucruri pieritoare,
O, cum întreg suflet al meu ar fi voit

Umanizare de Ion Barbu